Наша адреса: 01015,
вул. Лейпцизька, 11a
тел. (044) 280-7506, 280-5315

  
Кафедра фізики та математики

Кафедра фізики та математики є структурним підрозділом факультету природничо-математичних наук Києво-Печерського ліцею №171 «ЛІДЕР». Навчально-виховний процес забезпечують 9 вчителів математики та 5 фізики, серед них один «Народний учитель України», троє «Заслужених учителів України» та 8 вчителів-методистів. Кафедра успішно продовжує славні традиції, закладені ще в 60-ті роки кращими вчителями фізики та математики міста Києва. Традиційно високими залишаються як вимоги, так і знання.

Диференційований підхід у шляхах і методах викладання математики та фізики можна прослідкувати на всіх ділянках та етапах навчального процесу. Це, насамперед, профілізація класів та адаптація навчальних програм до кожного профілю (математичного, фізико-математичного, природничого, гуманітарного) та різне тижневе навантаження учнів різного профілю. 

Рання диференціація учнів на етапі переходу з початкової школи в середню ланку дозволяє більш глибоко розкрити їх таланти та здібності. Навчання в 5-7 класах носить в першу чергу розвиваючий та ігровий характер. Це свого роду трамплін до переходу на профільне навчання, що розпочинається з 8-го класу. Викладачі творчо працюють як за стандартними державними програмами, так і за авторськими. 

Учителі кафедри мають великий практичний досвід та високу фахову компетентність, що забезпечує викладання своїх предметів на високому професійному рівні. Яскравим свідченням цього є показники навчальних досягнень учнів на всіх етапах Всеукраїнських предметних олімпіад з фізики та математики, міжнародних олімпіад (28 призерів), відсоток вступу до провідних вищих навчальних закладів. Активно в навчальному процесі застосовуються новітні технологічні надбання. Мультимедійна підтримка викладання курсу фізики та математики вже стала нормою та невід’ємною частиною більшості уроків. Широко використовується вже існуюче програмне забезпечення та власноручно створене.

Робота на уроках – це тільки одна ланка цілої системи підготовки учня. Велику роль відіграє позаурочна діяльність, починаючи від допомоги учням на консультаціях, закінчуючи всіма формами роботи з обдарованою молоддю. Мова іде про широкий спектр та вибір предметних та між предметних гуртків, факультативів, спецкурсів, занять в технологічних школах, а також участь учнів у наково-дослідницькій діяльності МАН, різних конкурсах, олімпіадах, фестивалях. Усе це допомагає учню розкритись як особистість, самореалізуватись. 

Також активною є участь вчителів у навчально-освітніх програмах, конференціях, семінарах, просвітницькій діяльності, публікації в предметних фахових виданнях, робота над написанням підручників, посібників, програм. Побачили світ посібники та підручники створені Полонським В.Б., Якіром М.С., Мерзляком А.Г., Володіною І.Л., Столяровим Ю.О., Романенко А.О., Березовським А.М. 
Велика увага приділяється діяльності з пропаганди фізико-математичної освіти в Україні. З 1993 року щорічно, навесні, для учнів середньої ланки шкіл міста Києва проводиться Відкрита математична олімпіада ліцею «ЛІДЕР». У непростій, безкомпромісній боротьбі діти змагаються за головний приз олімпіади. 

Для підтримки обдарованих дітей міста та країни в 1999 році була створена Заочна математична школа (ЗМШ) для учнів 5-7 класів, яка успішно працює і сьогодні, охоплюючи не тільки учнів Україні, а й дітей за її межами. 
З того ж 1999 року було запроваджено проведення силами кафедри математичного конкурсу-гри «Кенгурятко» для учнів міста Києва на зразок міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» та фізичного конкурсу «Левеня», в яких учні нашого ліцею також щорічно беруть активну участь.

І нарешті треба сказати про традиційний, щорічний захід, яким ми дуже пишаємося. З 2002 року наш ліцей спільно з інститутом математики НАН України та фізико-технічним інститутом НТУУ «КПІ» проводить міжнародний Київський фізико-математичний фестиваль для школярів. З кожним роком представництво та географія країн учасниць стає дедалі ширшою. Наш фестиваль відрізняє не тільки унікальний зміст (олімпіада з математики, проблемний тур, лекції відомих українських науковців, «Математична регата», командна першість з експериментальних фізичних задач, особиста першість з розв’язування фізичних задач теоретичного туру), а й бездоганна організація, продумана культурно-розважальна програма і звісно, місце проведення – мальовничий куточок під Києвом Конча-Заспа.

АПОСТОЛОВ Олександр Ісаакович – учитель фізики, підготував призера міжнародної олімпіади з фізики 2010 року.

БАРАНОВСЬКА Ірина Євгенівна – учитель математики вищої категорії.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Андрій Миколайович – учитель фізики вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України, Заслужений учитель України.

БОЙЦОВА Наталія Адольфівна – учитель фізики та астрономії вищої категорії, старший вчитель.

ВОЛОДІНА Інна Лазарівна – учитель фізики вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України, Заслужений учитель України.

МЕРЗЛЯК Аркадій Григорович – учитель математики вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України.

НОСОНОВА Ірина Віталіївна – учитель математики першої категорії.

ПОЛОНСЬКИЙ Віталій Борисович – учитель математики вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України, Заслужений учитель України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

РОМАНЕНКО Аліна Оскарівна – учитель математики вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України.

СТОЛЯРОВ Юрій Олександрович – учитель фізики вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України.

ЯКІР Михайло Семенович – учитель математики вищої категорії, вчитель-методист, Народний учитель України, кавалер ордена «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів.

МАРТЮШОВА Ірина Василівна – учитель математики, спеціаліст.

ЗІНЧЕНКО Олександр Григорович – учитель математики вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України.

ЗАХАРЧЕНКО Тетяна Вікторівна – учитель математики першої категорії.
.    


Вверх

                                                      Copyright © 2002 ! KYIVO-PECHERSKIY LYCEE № 171 “LEADER”.  All rights reserved.